פיתוח רחוב אדר – מועצה מקומית כפר תבור

-ניהול ופיקוח עבודות תשתית בפיתוח שכונת מגורים חדשה – שקמים מזרח.

-היקף ביצוע: 400,000 ₪.

-המזמין: מועצה מקומית כפר תבור