• ניהול ביצוע מטעם הקבלן גיא רון של שיפוץ מועדון לחבר ברמות מנשה

  • העבודה כללה עבודות הריסה, עבודות בטון, עבודות מערכות וגמרים

  • שנה: 2018