משרד ראשי חברת אנגלו סכסון קריות

פיקוח על עבודות להקמת משרד ראשי של חברת התיווך אנגלו סכסון קריות 

ליווי המזמין משלב התכנון, בחירת הקבלן , ניהול הבנייה ופיקוח בשטח עד למסירה סופית למזמין

שנת ביצוע 2021

המזמין: אנגלו סכסון סניף קריות