בית קפה היינה - חיפה
  • ניהול ופיקוח שיפוץ בית קפה היינה בכרמליה - חיפה

  • בשטח של 100 מ"ר 

  • העבודה בוצעה בזמן שיא של 3 שבועות

  • שנה: 2018