פיקוח בנייה
  • ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים בתחום המוסדי, הפרטי והציבורי

  • הפקת דו"חות פיקוח ובקרה בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט וניתוח מקצועי של ציר הזמן

  • ליווי הנדסי ומקצועי לחברות בנייה הכוללת, מתן דוחות התקדמות ,בקרת ביצוע, אישורי חשבונות, הכנת חוזים להתקשרויות עם לקוחות וקבלני משנה