כמאות - חישובי כמויות
  • ביצוע חישובי כמויות וכתב כמויות כולל אומדן עלויות לפרויקטים בתחום המוסדי, ציבורי ופרטי

  • למידת תכניות הפרויקט

  • ביצוע חישוב כמויות לפי פרקי הבנייה המקובלים