הקמת דיר חקלאי- קיבוץ גזית

ניהול ופיקוח על הקמה + הרחבה של  דיר חקלאי בקיבוץ גזית.

העבודה כוללת עבודות בינוי, קונסטרוקציה ופלדה .

היקף עבודה 2.2 מיליון ש"ח

שנת ביצוע 2022