בית פרטי - קיבוץ גזית
  • שיפוץ ותוספת בנייה לבית פרטי בקיבוץ

  • פיקוח וניהול על הפרויקט

  • ביצוע תיאום תכנון ומכרז קבלנים, פיקוח על העבודות, ניהול הקבלן וסדר העבודות, ניהול לוחות זמנים ותקציב

  • שנה: 2020